English

خدمات

واحد طراحی . بسته بندی

- ایده پردازی نوین واجرای دستی و پس از آن اجرای کامپیوتری و یا قلم نوری - نمونه کامل قبل از چاپ به صورت سه بعدی و سپس آماده سازی برای چاپ - طراحی بسته بندی محصولات - طراحی شیرینگ و لیبل برای بسته بندی های خاص در زمینه طرحی بسته بندی به موارد زیر می توان اشاره کرد: - طراحی و بسته بندی ظروف pet ، p.s،p.p،محصولات لبنی برندهای لبا، مسینان، داوین، دام دوشان، سیپد فارس، ژال، آکال شیر کامه، مهنا، طراحی و بسته بندی عرقیات معرکه، طراحی و بسته بندی دستمال های کاغذی نرمه شمال، طراحی و بسته بندی پک کامل ایلیا، طراحی و بسته بندی پک کامل فروشگاه دیوکس، بسته بندی مخصوص اوراق و کاتالوگ های شرکت مه فخر آسانکار