English

خدمات

واحد طراحی سه بعدی

طراحی کامپوتری بصورت سه بعدی سبکی نوین در جهان محسوب می گردد که در آن بدون نیاز به عکاسی و فیلمبرداری ،کل محل و یا محصول مورد نظر در کامپیوتر ساخته می شود و میتوان آن را از همه جهات ملاحظه نمود و هر گونه عکس وفیلم را از آن استخراج کرد.راه هنر با هدف ارتقای کیفیت،فعالیت های خود را در بخش طراحی سه بعدی بالا برده و توانسته پروژه های بزرگی را با موفقیت پشت سر بگذارد. - طراحی کروکی محلهای مورد نظر به صورت سه بعدی(شهرک و هر گونه موقعیت جغرافیای) - طراحی محصولات بطور سه بعدی - طراحی و ساخت ماکت بصورت سه بعدی و اجرای آن در زمینه طراحی سه بعدی به موارد زیر میتوان اشاره نمود: طراحی سه بعدی تندیس شرکت پترو پارس، طراحی سه بعدی ظروف لبنی برند های داوین، لبا، سپید، دام دوشان، شیرکامه مهنا، فروشگاه اَمد،فروشگاه دیوکس، طراحی سه بعدی محصولات بهداشتی نهال.