English

خدمات

ساخت پیام بازرگانی و تیزر

از دیگر فعالیت های شرکت، طراحی و ساخت تیزر و انیمیشن های تبلیغاتی در تلویزیون و تبلیغات رادیویی میباشد. با استفاده از دوربین های مجهز و تیم مجرب و همکاری نویسندگان و هنرمندانی مجرب، این شرکت توانسته است در زمینه طراحی و ساخت تیزر به موفقیت قابل توجهی دست پیدا کند.